خانه های بوم گردی شهر مروست

برای اطلاعات بیشتر . کلیک کنید

خانه چهارفصلی

این بنا ، بنایی اعیانی است که در قلب بافت تاریخی شهر مروست بوده و به ثبت آثار ملی رسیده است. قدمت این بنا به دوره صفویه و قاجاریه بر میگردد. این بنا دارای 9 باب اتاق می باشد که برخی این اتاق ها سه دری و یا پنج دری می باشند.این بنا دارای بادگیری زیبا و بلند میباشد

این بنا با داشتن مجوزهای مورد تایید سازمان و ارگان های مختلف میزبان میهمانان عزیز می باشد

رزرو محل اقامتی

خانه خورشید

خانه میرزا احمد دهقان در محله اعیان نشین مروست در زمان قاجار بنا گردید.چنانچه از قرائن بر می آید بنای اولیه این خانه به زمان صفویه باز میگردد.فضای داخل حصار مروست محدود بودو خانه رعایا بسیار کوچک بود به طوری که در فضای کمتر از صد متر مربع بیش از چهار خانوار ساکن بوده اند

این بنا با داشتن مجوزهای مورد تایید سازمان و ارگان های مختلف میزبان میهمانان عزیز می باشد

رزرو محل اقامتی

عکس هایی از محل های اقامتی مروست